Ý Nghĩa Giới Luật

13.500

[acf field=”tac_gia” post_id=”1617″]

[acf field=”dich_gia” post_id=”1617″]

[acf field=”nha_xuat_ban” post_id=”1617″]

Công trình nghiên cứu này có rất nhiều ý tưởng cụ thể, mới mẻ và khả thi đối với đời sống Tăng đoàn Phật giáo nói riêng và đối với những ai quan tâm đến một nếp sống an lạc và hạnh phúc nói chung