Vườn Thiền Rừng Ngọc

[acf field=”tac_gia” post_id=”1769″]

[acf field=”dich_gia” post_id=”1769″]

[acf field=”nha_xuat_ban” post_id=”1769″]

Để giúp cho người mới vào cửa Thiền có tài liệu tham khảo và nghiên cứu, Thiền sư Chí Minh và Tuyết Đường đã viết cuốn Tinh Hoa Văn Hóa Phương Đông: Vườn Thiền Rừng Ngọc (Thiền Uyển Dao Lâm). Cuốn sách này có trên 700 mẩu truyện Thiền được trình bày theo một trình tự nhất định. Trước tiên là Nguyên văn chữ Hán, Phiên âm, Dịch nghĩa và sau cùng là phần Chú thích. Mỗi bài, mỗi câu trong cuốn sách đều nhằm mục đích giúp cho bạn đọc hiểu sâu hơn về tinh hoa văn hóa phương Đông.

Với cách trình bày giản dị, lời văn mộc mạc , hy vọng bạn đọc sẽ thu thập được nhiều kiến thức bổ ích cho mình.