Vẻ Đẹp Của Cuộc Sống Dưới Ánh Sáng Tứ Diệu Đế

22.500

[acf field=”tac_gia” post_id=”1802″]

[acf field=”dich_gia” post_id=”1802″]

[acf field=”nha_xuat_ban” post_id=”1802″]

Hãy lấy Từ Bi làm động lực cho cuộc sống, hãy dùng trí tuệ làm phương tiện thiện xảo, và ý chí vươn lên, tự vượt qua những yếu điểm của chính mình và của hoàn cảnh mà mình đã rơi vào chính là ‘dũng’.