Triết Học Zen – 2 Tập

[acf field=”tac_gia” post_id=”1669″]

[acf field=”dich_gia” post_id=”1669″]

[acf field=”nha_xuat_ban” post_id=”1669″]

Bộ sách này chia thành hai tập: tập đầu đề cập đến các vấn đề như ý nghĩa, khởi nguyên, giáo lý và lịch sử truyền bá của phái Zen ở Ấn Độ và Trung Hoa, từ Đức Phật Thích Ca, ngài Bồ-đề-đạt-ma, đến ngài Lục tổ Huệ Năng. Tập thứ hai đề cập đến các vấn đề: lịch sử du nhập, các tôn phái trong phái Zen, các vị Thiền tổ của Nhật Bản; đồng thời cũng sẽ giới thiệu sơ lược những ảnh hưởng của triết học Zen trong các ngành văn hóa học thuật của Nhật Bản và các nước Âu Á khác.