Thức biến

Do lòng trân quý, ý muốn giữ gìn các di ngôn, di bút của Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, một trong những đại thụ của Phật giáo Việt Nam , sợ để lâu ngày bị thất lạc nên Viện Nghiên cứu Phật học chúng tôi cho sưu tập những bài viết, các bài giảng của cố Trưởng lão để in ấn thành tác phẩm này. Nội dung sưu tập được sắp xếp theo ba phần:

  1. Các bài nghiên cứu, giới thiệu về Duy thức học.
  2. Các bài thuyết giảng Phật pháp.
  3. Các bài Tưởng niệm Chư tôn Giáo phẩm và niệm vãng cho các Phật tử đã quá cố.