Thiền Sư Hộ Pháp – Một Thời Để Nhớ

Thiền sư Hộ Pháp là vị thiền sư đầy đức độ. Tôi được duyên lành học thiền với Ngài năm 1971 tại chùa Giác Quang – Sài Gòn (nay là Q.8, TP.HCM). Ngài đã cho phép chúng tôi hướng dẫn các thiền sinh thân quen tại chùa Giác Quang vào ngày 4/5/1972. Giờ thì Ngài đã viên tịch. Từ ngày đó đến giờ chúng tôi không xao lãng trong phương pháp Thiền Tứ Niệm Xứ do thiền sư hướng dẫn. Đồng thời chúng tôi cũng hướng dẫn cho nhiều thiền sinh thực tập Pháp môn này có hiệu quả và rất tiền bộ trên bước đường thực tập chánh niệm và tỉnh giác