Thiền Chỉ, Thiền Quán và Tính Không

[acf field=”tac_gia” post_id=”1651″]

[acf field=”dich_gia” post_id=”1651″]

[acf field=”nha_xuat_ban” post_id=”1651″]

Như được yêu cầu, tôi chia sẻ vài lời về cuốn sách của Lạt ma D.Dorjee, Định, Quán, và Tính Không: Thiền định Phật giáo từ nền tảng đi lên / Stillness, Insight, and Emptiness: BUddhist Meditation from the Ground Up.
Đây là cuốn sách thứ ba về Đạo pháp do Lạt ma D.Dorjee viết, chuyển tải một sự giảng dạy sâu xa trong một văn phong súc tích và đơn giản. Như một hướng dẫn cho các tu sinh thiền định ở mọi cấp độ, sách này sẽ ơn ích cho những ai tìm cách thấu hiểu và thực hành Phật pháp.
Mong sao đạo hạnh tuyệt vời thăng tiến,
Kenting Tai Situpa thứ Mười hai