Thắp Lửa Tâm Linh (Tập I – II)

72.000

[acf field=”tac_gia” post_id=”1790″]

[acf field=”dich_gia” post_id=”1790″]

[acf field=”nha_xuat_ban” post_id=”1790″]

Viết lại tiểu sử của một đời người – nhất là loại hình văn học tiểu thuyết có tính lịch sử như thế này – không phải là điều dễ dàng. Lại càng khó khăn hơn khi vị ấy lại là bậc tôn túc trưởng lão khai tổ của Phật giáo Theravada Việt Nam – mà sai lệch tính tình đi một tí, nghiêng lệch tư tưởng đi một chút, ngại rằng tôi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên! Theo với chiều hướng ấy, khi xây dựng bố cục, chi tiết vụ việc, hư cấu và cả giả định… sẽ xuất hiện một số vấn đề bất khả: