Nghiên Cứu Phật Học Qua Lăng Kính Tây Phương

85.000

[acf field=”tac_gia” post_id=”1799″]

[acf field=”dich_gia” post_id=”1799″]

[acf field=”nha_xuat_ban” post_id=”1799″]

“…Ở đây, khi điểm qua, chỉ là giới thiệu và thẩm bình sơ lược, về những tác phẩm về Phật học phát hành hầu như đã hơn 30 – 40 năm qua, một số do chính chúng tôi trực tiếp đọc, một số là chuyển ngữ từ những “book review” của các học giả danh tiếng, thẩm định giá trị của từng tác phẩm để độc giả tự thưởng thức và chọn lựa sách theo sở tri và sở thích của mình. Trọng điểm vẫn là phần thư tịch trong mỗi bài, hé mở cho ta thấy một khung trời khoáng đạt, đầy đủ hoa thơm cỏ lạ của một truyền thống văn học và văn hóa Phật giáo mới, tuy chỉ tồn tại mới hơn trăm năm nay, nhưng vẫn xứng đáng đứng ngang hàng cùng hai truyền thống cổ điển là Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Trung Hoa.”

Phật Điển Hành Tư