Nghiên cứu về Mâu Tử

125.000

Chúng tôi chủ trương Mâu Tử Lý hoặc luận là một tác phẩm của văn học Phật giáo Việt Nam, thể hiện quan điểm của người Việt Nam Phật giáo đối với nền văn hóa Trung Quốc đang ồ ạt thâm nhập vào nền văn hóa Việt Nam sau cuộc chiến tranh Hoa- Việt đầu tiên năm 39-43 stL. Chủ trương này tất nhiên cần phải được nghiên cứu thêm nữa. Tuy nhiên, chúng tôi cho đây là cách tiếp cận có khả năng phản ảnh được một phần nào sự thật lịch sử, mà tác phẩm ấy đã đem lại cho chúng ta. Chúng tôi hy vọng trong tượng lai những vấn đề mà chúng tôi chỉ đề cập sơ qua sẽ được nghiên cứu kỹ hơn. Chẳng hạn, Mâu Từ đã dùng những nguồn tư liệu kinh điển nào, để viết nên cuộc đời Đức Phật trong Lý hoặc luận. Hoặc vấn đề truyền thống Luật tạng nào đã tồn tại ở Việt Nam vào thời Mâu Tử?