Lược sử Phật giáo Trung Quốc

Lời giới thiệu

Tập sách “Lược Sử Phật Giáo Trung Quốc” bao gồm tám chương, trình bày một cách chi tiết, rõ ràng bối cảnh xã hội của từng thời kỳ mà sự ảnh hưởng qua lại giữa Phật giáo và xã hội Trung Quốc xảy ra trong quá trình tồn tại và phát triển, và những nét đặc thù của Phật giáo Trung Quốc có thể giúp người đọc dễ dàng hiểu rõ vấn đề. Điều này cho thấy khả năng và sự nghiêm túc của soạn giả trong lãnh vực nghiên cứu. Đây là một công trình biên kháo có giá trị, rất cần cho giới nghiên cứu, các giảng viên cũng như tăng, ni sinh các trường Trung cấp, Cao đẳng cũng như Học viện Phật giáo Việt Nam trong việc tìm hiểu Phật giáo Trung Quốc nói chung, và Phật giáo Trung Quốc từ thế kỳ thứ I sau CN đến thế kỷ thứ X nói riêng.
Hân hạnh giới thiệu tác phẩm này đến tăng, ni sinh và quý vị độc giả.
H.T Tiến sĩ Thích Chơn Thiện
Viện trưởng HVPGVN tại Huế
Trưởng Ban Giáo Dục Tăng Ni-TƯGHPGVN