Lục Độ Tập Kinh và Lịch Sử Khởi Nguyên Của Dân Tộc Ta

[acf field=”tac_gia” post_id=”1607″]

[acf field=”dich_gia” post_id=”1607″]

[acf field=”nha_xuat_ban” post_id=”1607″]

[acf field=”so_trang” post_id=”1607″]

Số trang: 365

Do Viện Nghiên Cứu Phật Học liên kết xuất bản

Lục Độ Tập Kinh và Lịch Sử Khởi Nguyên Của Dân Tộc Ta” được viết ra nhằm công bố một số tư liệu và kết quả nghiên cứu sơ bộ về giai đoạn cổ đại của lịch sử Việt Nam. Thứ nhất là truyền thuyết trăm trứng, thứ hai là từ việc truy lại nguồn gốc trăm trứng, chúng ta phát hiện tiếp truyện Thục An Dương Vương và Triêu Đà chỉ là những hư cấu do tác động của thiên anh hùng ca Mahabharata nổi tiếng của Ấn Độ. Thứ ba triều đại Hùng Vương vì vậy vẫn còn tồn tại cho đến khi Hai Bà Trưng thất bại trong cuộc chiến tranh vệ quốc năm 43 sau CN.

Trên đây là ba kết quả chính, công bố để học giới cùng bàn bạc để đi tới việc biên soạn lại một bộ sử Việt Nam mới, chính xác và rõ ràng hơn, đặc biệt đối với triều đại Hùng Vương của giai đoạn cổ sử. Nhân đây, chúng tôi cũng nêu lên một số dữ kiện liên hệ đến những thành tựu của nền văn minh Hùng Vương, cụ thể là ngôn ngữ và hệ thống chữ viết, lịch pháp, luật lệ và kết cấu văn học, nhằm gợi ý cho công tác nghiên cứu tương lai để dựng lại diện mạo văn hiến của lịch sử 4000 năm của dân tộc ta.

(Trích dẫn từ bài TỰA của Lê Mạnh Thát)