Lịch sử tư tưởng Phật giáo Ấn Độ (HẾT )

Tác phẩm Lịch sử tư tưởng Phật giáo Ấn Độ là một tác phầm nghiên cứu Phật học của Đại sư Ấn Thuận (1906-2005) , một nhà tu hành, một nhà nghiên cứu Phật học nổi tiếng và là một danh Tăng trong thời cận hiện đại của Phật giáo Trung Quốc, Đài Loan. Đây là một công trình nghiên cứu rất nghiêm túc, vì vừa là một nhà tu hành Phật giáo vừa là nhà nghiên cứu Phật học, ngoài việc ứng dụng những phương pháp nghiên cứu khoa học ra, Ngài còn dùng nhãn quan của người trong cuộc, kinh nghiệm của hành giả tu hành, và là đệ tử của đức Thế Tôn để nhìn và giải quyết vấn đề đúng với chánh pháp. Vì vậy, không riêng tác phẩm này, mà trong một gia tài nghiên cứu đồ sộ Ngài để lại đều mang dáng dấp này, đây là điều mà các học giả khác khó có được.