Lịch sử Triết học Ấn Độ

Cuốn Lch s Triết học Ân Độ này của Thượng tọa là một phần trong khối sự nghiệp trí thức mà Thượng tọa đang xây dựng Tôi rất lấy làm hoan hỷ giới thiệu cuốn sách này đến toàn thể quý độc giả, đặc biệt là quý anh chị em sinh viên toàn quốc, và  hy vọng nó sẽ đóng góp vào kho tàng lịch sứ triết học nước nhà thêm phong phú.

Tác giả TT. Thích Mãn Giác

427 trang

NXB Văn Hoá Sài Gòn 2007

Số lượng có hạn