Lịch sử Thiền tông Trung Quốc

135.000

 Quyển “Lịch sử Thiền tông Trung Quốc” mà độc giả đang cầm trên tay là tác phẩm được các thành viên của Trung tâm dịch từ nguyên tác “Trung Quốc Thiền tông Sử” (中國禪宗史) của Hòa thượng Ấn Thuận (印順 1906-2005), do nhà xuất bản Chánh Văn xuất bản năm 1980, tại Đài Bắc, Đài Loan. Là một tác phẩm chuyên đề thảo luận quá trình hình thành và phát triển thiền học tại Trung Hoa, làm rõ sự dị biệt giữa thiền ở Ấn Độ và Trung Hoa. Nói một cách khác, đây là một tác phẩm mang tính tiêu biểu người Hoa bản địa hóa tư tưởng Phật học, tức sử dụng tư tưởng Lão, Trang để phân tích Phật học, giới nghiên cứu gọi là ‘Huyền học’, cụ thể là phái thiền Lâm Tế đã sử dụng hình thức giáo dục mang tính thô bạo dạy người, như la hét đánh đập, thậm chí giết hại sinh vật để thể hiện thái độ vô chấp, giải thoát, còn tệ hơn là trò đánh thầy vẫn được chấp nhận và ca ngợi (xem chương 9)…