Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ Từ Đức Phật Thích Ca Đến Đại Thừa Sơ Kỳ

170.000

[acf field=”tac_gia” post_id=”1635″]

[acf field=”dich_gia” post_id=”1635″]

[acf field=”nha_xuat_ban” post_id=”1635″]

Lịch sử Phật giáo Ấn Độ, tổng kết một đời nghiên cứu về Phật giáo Ấn Độ của Giáo sư Hirakawa Akira, là một cuốn sách vô cùng bao quát về Phật giáo Ấn Độ, với các chương chi tiết về lịch sử, giáo pháp và những nguồn tài liệu tham khảo liên quan. Cuốn sách cũng trình bày một số tranh luận về Phật giáo Ấn Đọ đã xảy ra trong giới học thuật Nhật Bản và nhấn mạnh những vấn đề thường chỉ được nghiên cứu ở Ấn Độ và phương Tây. Việc sử dụng sâu rộng những bản dịch Hán ngữ các nguồn tài liệu Phật giáo Ấn Độ và việc tham khảo những công trình nghiên cứu bằng Nhật ngữ về những tác phẩm này là đặc biệt đáng chú ý. Cuốn sách cũng bao gồm một thư mục tham khảo mở rộng do người dịch Anh ngữ (Paul Groner) thực hiện. Thư mục này bao gồm những tác phẩm nghiên cứu Phật học có giá trị do những học giả phương Tây biên soạn.