Học tiếng Pali – Từ Vựng – Luyện dịch – Đàm thoại

72.000

Học tiếng Pali – Từ Vựng – Luyện dịch – Đàm thoại

Tỳ Kheo Giác Giới biên dịch

360 trang

Để đáp ứng nhu cầu học tiếng Pāli của Tăng Ni Phật tử và góp phần làm phong phú tủ sách học Pāli, chúng tôi mạo muội biên soạn quyển sách “Học Tiếng Pāli – T vng, Luyn dịch và Đàm Thoại” dựa vào quyển Aids To Conversation And Translation của A.p. Buddhadatta Mahāthera (Tích Lan) và quyển Sandanāpāli (Thái Lan).

Ọuyển “Học Tiếng Pāli” nầy gồm có 4 phần:

Phần I. Mẫu tự và Ngữ âm Pāli

Phần II. Từ vựng theo nhóm

Phần III. Luyện dịch Pāli

Phần IV. Đàm thoại Pāli

Cuối quyển sách có phần Từ vựng Pali – Việt