Giới Thiệu Văn Học Kinh Điển Pali

Quyển sách “Giới Thiệu Văn Học Kinh Điển Pàli” này thật sự là một dịch phẩm có giá trị cho các nhà nghiên cứu Phật học. Với tư cách một nhà nghiên cứu, dịch thuật và giảng dạy ngôn ngữ Pàli, đồng thời cũng là người hướng dẫn nhập môn Phật học của Dịch giả, tôi xin trân trọng giới thiệu với các độc giả quyển sách “GIỚI THIỆU VĂN HỌC KINH ĐIỂN PALI” nguyên tác Anh ngữ “An Introduction to Pàli Literature” (tác giả: Dr. S. C. Banerji) này.

Mùa hạ, 1998
Tỳ khưu Bodhisìla