Giá trị Văn Học trong kinh Phật

108.000

Giá Trị văn Học trong kinh Phật

  • TT. Thích Hạnh Bình -Trung Tâm Phật Học Hán Truyền giới thiệu

Nhiều Tác Giả:

  • Thích Nữ Nguyện Liên
  • Thích Nữ Thảo Liên
  • Thích Nữ Hạnh Liên
  • 643 trang
  • NXB Hồng Đức

Tác phẩm “Giá Trị Văn Học Trong Kinh Phật” là dịch phẩm của Ni sư Tiến sĩ Thích nữ Nguyện Liên và một số Ni sư khác, với nội dung tập hợp các bài dịch liên quan đến văn học Phật giáo Trung Quốc từ nhiều tác giả, trong nhiều tác phẩm khác nhau bằng tiếng Hoa. nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy cũng như sách tham khảo cho ngành Trung Quốc học. Qua nội dung cho thấy, kinh điển Phật giáo ở Ấn Độ sau khi truyền sang Hoa ngữ, tự nhiên hình thành một thể loại văn chương mang tính đặc thù trong nền vãn học Trung Quốc. Nói đúng hơn, văn học Phật giáo đã đóng góp một phần không nhỏ cho nền văn hóa vĩ đại của Trung Quốc. Cũng qua nội dung tác phẩm này, ít nhiều cho chúng ta thấy rõ sự dị biệt giữa văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ, cũng từ đó gợi ý cho chúng ta không nên vội vã đánh giá phê phán một cách tiêu cực về ‘văn hóa Trung Quốc’.

Phật học và văn học tuy là hai phạm trù khác nhau, nhưng Phật học lúc mới thành lập đã có những mối liên hệ tương quan mật thiết với văn học. Như những giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diễn thuyết đều thông qua hình thức kệ tụng để biểu, thị ý tứ thâm sâu trong ấy. Sau đó rất nhiều nhà phiên dịch dịch những kinh điển Phật giáo từ Phạn văn chuyển sang Hán văn như Kinh Duy Ma Cật, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Bách Dụ…, thể câu biển ngẫu, phổ thông mộc mạc, vừa nhã vừa tục, từ phương pháp đó có thể thấy ý tứ hàm xúc tính văn học cực kỳ phong phú. Hoặc có thể nói kinh Phật tự thân đã bao hàm nghệ thuật văn học, khiến cho mọi người khi đọc thưởng thức như một tác phẩm văn học.