Đức Phật Thích Ca trong Phật giáo Nguyên thủy

108.000

“Đức Pht Thích Ca trong Pht giáo Nguyên thy” là tác phẩm chuyên thảo luận về đức Phật Thích Ca qua nguồn tư liệu A hàm (Phật giáo Nguyên thủy)

Tác giả: Vu Lăng Ba (Đài Loan)

Dịch Giả: Thích Hạnh Bình, Phương Anh

Bìa mềm  555 trang