Đức Phật Thích Ca đã xuất hiện như thế

Đức Phật Thích-ca đã xuất hiện như thế

Sưu tập& giới thiệu: Thích Trung Hậu & Thích Hải Ấn

Gs. Cao Huy Thuần giới thiệu

NXB Văn Hoá Sài Gòn

560 trang

Tập sách gần 600 trang này được chia làm 4 phần:
– Phần một là sơ lược bối cảnh Ấn Độ thời Đức Phật và sự Đản sanh của Ngài. Phần này bao gồm cả việc xác định niên đại, ngày, tháng đản sanh, nhập diệt và dòng tộc của Ngài. Đây là tài liệu lịch sử đã được hầu hết các sử gia, các nhà nghiên cứu ngày nay chấp nhận.
– Phần hai 14 sự tích Đức Phật Thích-ca theo truyền thuyết. Phần này gồm các bài trực tiếp hoặc gián tiếp từ các kinh điển Nikaya và A-hàm. tường thuật về chư Phật đời quá khứ, cũng là về Đức Phật Thích-ca, theo truyền thống của chư Phật và sự việc Ngài là vị Đồ-tát được thọ ký thành Phật, Ngài giáng sinh từ cung trời Đâu-suất.
– Phần ba cũng là lịch sử Đức Phật mà chúng tôi muốn tách riêng ra để một lần nữa giới thiệu các bài viết của 4 vị tôn túc của giới Phật học trong 6, 7 chục năm qua: Cố Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang, cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu.
– Phần bốn là lược trích từ tác phẩm “Sự tích Đức Phật Thích-ca” của Cư sĩ Minh Thiện Trần Hữu Danh. Đây là phần tóm lược rất cơ bản, sinh dộng về sinh hoạt, hành trạng của Đức Phật Thích-ca suốt 45 mùa An cư và thuyết pháp.