Đức Phật GOTAMA

Với niềm mong muốn các giới nghiên cứu Phật học VN tiếp cận một bộ sách dày công phu biên soạn của vị học giả luận sư Nhật Bản đã cống hiến gần trọn đời cho sự nghiệp phiên dịch kinh điển Phật giáo và tái tạo hình ảnh gần nhất về cuộc đời đức Phật đã sống thực trong lịch sử nhân loại, đem lại nhiều lợi lạc cho các thế hệ Phật từ mai sau, tôi xin hân hạnh giới thiệu dịch phẩm này.

Thu Canh Dần, tháng tám 2010

Cư sĩ Nguvên Tâm Trần Phương Lan Trưởng ban phiên dịch Anh ngữ VNCPHVN