Đức Phật của tôi

30.000

Sách chỉ gồm 49 bài viết. Nội dung chứa đựng lòng tôn kính Đức Phật và giáo pháp của Ngài, được diễn tả theo quan điểm, tình cảm, tư duy của từng tác giả; cụ thể là niềm tin Phật sâu đậm được chuyển tải qua việc niệm Phật, cầu nguyện, lễ bái, chiêm ngưỡng các thánh tích, tự viện, thể hiện tình thương, lòng từ bi, lòng kính ngưỡng chư Bồ-tát… và qua những kỷ niệm, những khía cạnh sinh hoạt đời thường.