Cổ thụ lặng bóng soi

162.000

Tôi muốn ghi lại trong các bài tản văn này một phần những cảm xúc của mình, ghi thật sự như chính-nó-là. Những chuyện mà độc giả đọc được trong tập này chỉ là những kỷ niệm tôi có hoặc những điều hay tôi học được từ những bậc Thầy, những vị tôi có phước duyên thân cận gần gũi trong cuộc đời. Một vài bài đã đăng đâu đó trên mạng hay trên báo, giờ xin gom lại, có sửa đổi chút đỉnh. Có điều chi sai sót xin hãy bỏ qua cho. Có điểm nào yếu kém xin vui lòng chỉ giáo, tôi xin lắng nghe.