Chứng đạo ca giảng luận

40.500

[acf field=”tac_gia” post_id=”1564″]

[acf field=”dich_gia” post_id=”1564″]

[acf field=”nha_xuat_ban” post_id=”1564″]

CHỨNG ĐẠO CA GIẢNG LUẬN là tập sách được ghi lại những lời giảng của chúng tôi về tác phẩm Chứng Đạo Ca của thiền sư Huyền Giác, đời Đường. Đây là kỳ giảng cho Tăng chúng tại thiền viện Trúc Lâm năm 2008. Lời ca này đã vượt thời gian để đến với chúng ta trong thế kỷ 21 hiện tại.