BÁT CHÁNH ĐẠO – Con Đường Đến Hạnh Phúc

58.000

[acf field=”tac_gia” post_id=”1561″]

[acf field=”dich_gia” post_id=”1561″]

[acf field=”nha_xuat_ban” post_id=”1561″]

Bát Chánh Đạo, một phần giáo lý cơ bản của Đức Phật mà gần như Phật tử nào dầu vừa bước chân đến với Đạo cũng phải biết qua. Vậy thì Bát Chánh Đạo dưới cái nhìn của một thiền sư tu chứng như Sư Bhante H. Gunaratana, sẽ thế nào? Ta có thể học được gì thêm? Đó có lẽ cũng là ý nghĩ mạo muội của tôi khi bắt tay dịch quyển Eight Mindful Steps to Happiness.